Smluvní podmínky LT U SMRKU a informace pro rodiče 2012


Přehled smluvních podmínek a informací pro rodiče týkajících se letošního tábora 2012.

Originál dokumentu je spolu s přihláškou na tábor 2012 ke stažení v sekci dokumety.

 

 


SMLUVNÍ PODMÍNKY LT U SMRKU

 

 1. Pořadatel přebírá od zákonného zástupce dítě na dobu trvání tábora a přebírá na tuto dobu za dítě zodpovědnost. Pořadatel si vyhrazuje právo vydat dítě v době trvání tábora pouze jeho zákonným zástupcům uvedeným v přihlášce na tábor, popř. osobě písemně zmocněné zákonným zástupcem podepsaným na přihlášce na tábor.
 2. Rodiče (zákonní zástupci) účastníků souhlasí s tím, že převezmou dítě v době trvání tábora zpět neprodleně po výzvě hlavního vedoucího v těchto případech:
  • zhorší-li se zdravotní stav dítěte tak, že léčení nebude vhodné v prostorách areálu tábora
  • bude-li zjištěno, že dítě je těžký enuretik  (pomočuje se ve spánku)
  • nebude-li respektovat „Táborový řád“ a pokyny výchovných pracovníků
  • svévolně opustí areál tábora
  • dítě bude užívat, přechovávat nebo donášet do tábora cigarety, alkoholické nápoje nebo jiné omamné a jinak nebezpečné látky
  • bude-li svou agresivitou nebo jiným způsobem nebezpečné ostatním účastníkům tábora
  • bude-li mu prokázána krádež nebo úmyslné poškození cizího majetku
  • bude-li po večerce ve stanu opačného pohlaví.

V případě vyloučení dítěte z tábora z výše uvedených důvodů hradí rodiče nebo zákonný zástupce veškeré náklady spojené s ukončením pobytu. Pořadatel nevrací odpovídající část účastnického poplatku. V případě rozhodnutí hlavního vedoucího tábora o ukončení pobytu dítěte zákonný zástupce zajistí odvoz dítěte z tábora nejpozději do 24 hodin.

 1. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody na majetku pořadatele nebo dalších účastníků tábora, které dítě způsobí úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
 2. Při odjezdu na tábor je nutné, aby doprovod dětí odevzdal tyto doklady (bez nich nemůžeme dítě na tábor přijmout):
  • kopie průkazky zdravotní pojišťovny
  • řádně vyplněné a podepsané „Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti“ (ne starší 3 dnů).
 3. Zákonný zástupce je povinen při předání dítěte předat léky, které dítě pravidelně užívá a sdělit kdy a jak je má dítě užívat.
 4. Dítě je závazně přihlášeno až po obdržení zálohové platby za pobyt na účet č. 228248651/0300. Jiný způsob platby než bezhotovostní NEAKCEPTUJEME!! Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2012.
 5. Storno poplatky:
  • záloha pobytu na táboře je 1.000,- Kč a je nevratná
  • při nemoci potvrzené ošetřujícím lékařem nebo jiném závažném důvodu - bez stornovacích poplatků
  • je možno poslat náhradníka
 6. Zákonný zástupce souhlasí s tím, že z důvodu prevence krádeží a ztrát budou finanční hotovost popřípadě cennosti uloženy v úschovně a vydávány dětem podle potřeby. Za cennosti neuložené v úschovně nejsme schopni ručit a neručíme. Zákonný zástupce souhlasí s tím, že z důvodu bezpečnosti budou dětem odebrány nože a jiné podobné předměty. Tyto budou vydávány dětem k použití jen v případě potřeby při organizované činnosti.
 7. Zákonní zástupci dítěte souhlasí se shromažďováním osobních údajů dítěte a jejich zákonných zástupců za účelem jednotné evidence táborníků.
 8. Zákonní zástupci jsou povinni se seznámit s „Táborovým řádem“, „Informacemi před odjezdem na letní dětský tábor  U Smrku“ a „Doporučeným seznamem věcí na tábor“. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.ltusmrku.cz.

 

  

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ NA LETNÍ TÁBOR U SMRKU

 

OBLEČENÍ

HYGIENA

spodní prádlo

12 ks

pasta na zuby a kartáček

1 ks

slabé ponožky

10 ks

hygienické potřeby podle vlastních potřeb

1 ks

teplé ponožky

4 ks

ručník

2 ks

tričko krátký rukáv

7 ks

osuška větší

1 ks

tričko dlouhý rukáv nebo flanelová košile

3 ks

sluneční brýle

1 ks

oděv na spaní

2 ks

opalovací krém a repelent

1 ks

kraťasy

4 ks

DŮLEŽITÉ

plavky

1 ks

funkční stan zvládající i větší nápor deště

1 ks

slabé tepláky nebo šusťáky

2 ks

teplý spací pytel + deka

1 ks

silnější tepláky nebo šusťáky

2 ks

funkční pláštěnka s kapucí

1 ks

teplá mikina nebo svetr

3 ks

batůžek na výlety - větší a pohodlný

1 ks

bunda odolná proti dešti

1 ks

příruční láhev (1 litr nejméně)

1 ks

čepice s kšiltem (nestačí jen kšilt !)

1 ks

podepsaný ešus a příbor

1 ks

šátek

1 ks

bílé tričko na batikování                      

 2 ks

OBUV

NÁŠ TIP

pantofle nebo sandále s pevnou patou

1 ks

kapesní nůž (zavírací!)

1 ks

holínky

1 ks

kapesní svítilna

1 ks

pevné boty na delší výlety

1 ks

psací potřeby

 

sportovní obuv

2 ks

obálky, dopisní papíry a známky

 

 

 

polštářek nebo oblíbený plyšák

 

 

 

společenské hry / hudební nástroj

 

DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME:  aby veškeré věci, které budou mít děti s sebou na táboře byly řádně podepsány nebo označeny, včetně ešusů a jídelních příborů – ty musejí být opatřeny otvorem nebo ouškem pro zavěšení (plastové nádobí je pro tento typ tábora zcela nevhodné a nedoporučujeme ho jako alternativu za ešus).  

 

 

 

INFORMACE PŘED ODJEZDEM NA LT U SMRKU

PŘED TÁBOREM

 1. Informace a přihlášky naleznete na www.ltusmrku.cz, po uhrazení zálohy je nutno nejpozději do 30.4.2012 zaslat vyplněnou přihlášku poštou nebo e-mailem. V opačném případě bude záloha stornována.
 2. Na požádání zašleme přihlášky na Vaši adresu.
 3. Přihlášky na tábor posílejte na adresu:

LT U SMRKU o.s.
Skladová 623/17
326 00 Plzeň-Koterov

tel.: 377 464 545

nebo na:

o přijetí přihlášky budete informováni e-mailem.

 1. „Prohlášení ošetřujícího lékaře dítěte“, „Prohlášení odpovědnosti za škody“ a „Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti“ neposílejte, je nutné ho odevzdat až při předání dítěte na tábor.
 2. Tábor doplaťte nejpozději do 15.6.2012. Číslo účtu: 228248651/0300, variabilní symbol je rodné číslo dítěte nebo kód přihlášky.
 3. Vybavení dětí na tábor určujte s přihlédnutí k „Doporučenému seznamu věcí„ a specifickým potřebám dítěte. Menším dětem označte věci jménem a příjmením. V táboře není možné dětem prádlo prát. Dítě vybavte kvalitním stanem zvládajícím i možný větší nápor deště a dostatečně teplým spacím pytlem, noci v údolí mohou být chladné. Mobilní telefony jsou u dětí zakázány a nebude na jejich opatrování a nabíjení brán zřetel, dále zvažte, je-li nezbytné vybavit děti, cennostmi, nebezpečnými nebo snadno rozbitnými věcmi. Nemůžeme brát a nebereme za toto zodpovědnost a v žádném případě nebude umožněno používání nabíječek.
 4. Letošní tábor je zaměřen na INDIÁNSKOU tématiku, proto dětem můžete přibalit nezbytné propriety nebo kostým (viz. Příloha Látkové šaty).
 5. Doprava dětí do tábora a z tábora je individuální.
 6. Po dobu konání tábora platí přísný zákaz NÁVŠTĚV, které není možné z provozních důvodů zvládat!
 7. Dotazy a žádosti směřujte na e-mail nebo na V. Kuška, tel. 377 464 545.

 

 

INFORMACE PŘED ODJEZDEM NA LT U SMRKU

NA TÁBOŘE

 

 1. První den tábora budou děti přijímány:
  • v neděli 29. 07. 2012 od 15:00 hod.

Poslední den tábora si děti vyzvedněte:

 • v pátek 10. 08. 2012 do 17:00 hod.
 • Po příjezdu na tábor je nutné, aby doprovod dětí jim postavil stan na místě předem určeném zástupcem hlavního vedoucího a odevzdal zdravotníkovi tábora:
  • prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti
  • fotokopii průkazky zdravotní pojišťovny.  

Při předání dítěte podrobně informujte o jeho aktuálním zdravotním stavu a eventuelních chronických onemocněních a indispozicích.

 1. Kontakt na tábor:

"Jméno dítěte"
LT U Smrku o.s.
331 62 Manětín

Pokud se rozhodnete zaslat dítěti balík, neposílejte potraviny podléhající zkáze.

Telefon do tábora - volejte v době od 13.00 do 14.30 hodin.
+420 602 219 591 – hlavní vedoucí tábora

+420 605 867 830 – zástupce hlavního vedoucího tábora

+420 602 282 383 – tajemník

 

Návštěvy a mobilní telefony u dětí jsou v táboře ZAKÁZÁNY !!

 

 

 1. Děti budou jíst v polní jídelně vybavené jídelními sety z vlastních označených ešusů (důsledně dětem označte nádobí a příbory). Podává se snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a teplá/studená večeře. Na požádání dostane dítě jídlo kdykoli od budíčku do večerky. Pitný režim nepřetržitě.
 2. Po nástupu do tábora vedoucí vyberou od dětí peníze a cennosti, uloží je k hospodářce do úschovy, ty jsou jim vydávány podle jejich potřeby. Je to opatření proti ztrátám nebo krádežím.

 

 

Následující list odevzdejte vedoucímu nebo zdravotníkovi při předávání dítěte na táboře.

 

PROHLÁŠENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ DÍTĚTE

 

 

Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí moje dítě v době trvání pobytu na vybavení táborového zařízení, popřípadě na vybavení zásobovacích a transportních vozidel. V případě finančních nákladů na opravu poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit. Prohlašuji, že beru na vědomí, že provozovatel tábora nezajišťuje úrazové pojištění dítěte ani jeho pojištění proti krádeži. Prohlašuji, že beru na vědomí, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobuje se pokynům dospělých pracovníků. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora bez nároku na vrácení ceny poukazu.

 

 

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI

 

 

Prohlašuji, že dítě …………………………………………………… rodné číslo ………………………………………………………

 

bytem ........................………………………………………………………………………………………………………………………

 

nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly infekční chorobou.

 

Toto prohlášení nesmí být starší 3 dnů před datem nástupu na tábor. Jsem si vědom (a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.

 

 

 

V …………………….. dne ……………………                      ……………………………………………………………

                                                                                                          Podpis rodiče/zákonného zástupce

 

 

CESTA NA TÁBOR

Tábor se nachází v údolí Manětínského potoka (souřadnice GPS:49°59'24.640"N, 13°16'22.349"E).

Cesta od Plzně: Od Plzně nejlépe směrem na K.Vary až ke křižovatce na Nové Hospodě, kde odbočíte vpravo na silnici 205 a pojedete přes Nekmíř – Tlucná – Loza – Dražeň až doVladměřic. Za nimi odbočit doprava a po 1 km odbočit na křižovatce doleva na Českou Doubravici. Projet přes Českou Doubravici a dále po polní cestě, kde jsou již zřetelné ukazatele k táboru.

Cesta od Kralovic:Od Kralovic se dejte směrem na Manětín po silnici 201, přes Mladotice a po 7,5 km odbočit na křižovatce doprava na Českou Doubravici. Projet přes Českou Doubravici a dále po polní cestě, kde jsou již zřetelné ukazatele k táboru.  

 

Orientační mapka je ke stažení též na http://www.mapy.cz/s/N5S

 

PŘÍLOHA č.:1

LÁTKOVÉ ŠATY

Materiál

Na látkové šaty můžeme použít bavlněné plátno, barchet, flanel nebo vlněný flauš. Oblíbené jsou vzory s drobnými kytičkami, proužky, puntíky, kašmír nebo modrotisk. Častou podkladovou barvou je tmavě modrá nebo černá. Rukávy a dolní okraj šatů lze ozdobit našitím barevných atlasových stuh. Dobře vypadá také použití odlišné látky na klíny.

Střih

Střih se skládá z předního a zadního dílu, rukávů a bočních klínů. Šaty mají být dostatečně široké, protože indiánské ženy je nosily i v době těhotenství a také v nich jezdily na koni. Rukávy jsou kratší, aby se při práci nepletly. Dole nejsou sešité, aby umožňovaly snadné kojení. Musejí tedy být širší, aby dostatečně chránily paže. Klíny přesahují přes dolní okraj šatů. Slouží k ochraně nohou před trním nebo kopřivami. Vycházejí z původního tvaru kožených šatů, které byly také na stranách delší.

Měření

Přední a zadní díl mají tvar obdélníku. Délku naměříme od ramen asi do poloviny lýtek. Šířku určíme podle obvodu přes prsa. K tomuto objemu přidáme alespoň 15 cm a vydělíme dvěmi. Pokud mají být šaty pracovní, pak je lepší přidat víc. Rukávy mají také tvar obdélníku. Délka má být zhruba k loktům. Šířka rukávu se měří od ramene do pasu nebo maximálně 10 cm nad pasem a násobí se dvěmi. Klíny mají tvar rovnoramenného trojúhelníku. Jejich délka se měří od pasu ke konci sukně plus 10 cm. Pak se vsadí pod rukávy a to tak, aby přesahovaly pod okraj sukně asi o 10 cm. Výstřih šatů je jen tak velký, aby jím šlo prostrčit hlavu.

Polohový plán, Pracovní postup

Při tvorbě polohového plánu se snažíme maximálně využít pevné okraje látky, abychom nemuseli okraje šatů zahýbat. Při stříhání látky nezapomeneme přidat 1 až 2 cm na švy. Nejdřív sešijeme ramenní švy. Pak zahneme okraje rukávů, které se nebudou sešívat. Potom vsadíme upravené rukávy. Jejich střed se musí přesně přiložit k ramenním švům, aby nebyly rukávy křivě. Pokud průramky končí nad pasem, pak sešijeme švy mezi rukávem a klínem. Potom přišijeme klíny k šatům. Začínáme od pasu. Klíny doporučuji pečlivě našpendlit, protože šikmo střižená látka je dost pružná a tak by druhá strana klínu mohla jinak přesahovat. Nakonec začistíme všechny okraje, kde by se látka mohla třepit. Zvlášť pečlivě olemujeme výstřih - třeba šikmo střiženým proužkem látky (zbyde nám od stříhání klínů) nebo atlasovou stužkou.

 


Smluvní podmínky LT U SMRKU a informace pro rodiče 2012
Smluvní podmínky LT U SMRKU a informace pro rodiče 2012

Sídlo zapsaného spolku:

LT U SMRKU z.s.
Skladová 623/17
326 00 Plzeň - Koterov


 

Adresa na náš tábor:

LT U SMRKU z.s.
Manětín
331 62 Manětín

facebook
© 2011 Letní tábor U Smrku - Manětín | Vyrobil INET-SERVIS.CZ